Kalite Kontrol Programı Modülü

NetX ERP Programı | Kalite Kontrol Programı Modülü

▼
▼
▼
▼
  • Her ürün grubu için farklı “Kalite Kontrol Tanımları” oluşturabilirsiniz. Her oluşturduğunuz kalite kontrol tanımı içinde “varsayılan değer”, “zorunlu alan”, “minumum değer” ve “maximum değer” alanlarını belirleyebilirsiniz.
  • Her bir kalite tanımı için veri türünü belirleyebilirsiniz. Örneğin “Metin”, “Tam Sayı”, “Ondalıklı Sayı”, ”Tarih”, “Evet/Hayır” gibi.
  • Tanımladığınız kalite kontrol tanımlarından giriş şeklini belirleyebilirsiniz. Örneğin “Yazılacak”,”Seçilecek”, “Yazılacak veya Seçilecek” . Eğer “Seçilecek” seçimi yaparsanız o alan için olması gereken seçim listesini tanımlayabilirsiniz.
  • Stok giriş ya da çıkış hareketlerindeki her bir stok satırı için Kalite Kontrol Değerlerini işleyebilirsiniz.
  • Tüm rota ve reçete üretimi ile ilgili hareketler için Kalite Kontrol Değerlerini işleyebilirsiniz.
  • İşlediğiniz tüm sonuçları firma kurumsal logonuzun olduğu, barkodlu ve ürün resmini de içeren şık bir tasarım ile sertifikalandırabilirsiniz. Oluşturulan bu dökümanı ilgili kayıt için saklanabildiği gibi istediğiniz bir anda e-posta olarak gönderebilirsiniz.
  • Tüm kalite kontrol sonuçları ile ilgili istediğiniz kadar doküman saklayabilirsiniz.