Çek-Senet Programı

Organizma Muhasebe Programı Çek-Senet Modulü

Çek-Senet Programı

Organizma Web Tabanlı Muhasebe ve İş Yönetimi Programı'nın Çek-Senet Modülü:

  • Kara liste oluşturma
  • Çok detaylı bordro takibi
  • Çekin üzerinde iken hareketlerini izleyebilme
  • Çek durumlarının istenildiğinde de gözlenebilmesi
  • Çeklerin otomatik  olarak cari hesaba veya muhasebeye geçmesi
  • Portföydeki çek-senetleri ciro tahsil teminata ve bankaya verebilme
  • Çek-senet tahsil dekont kaydının oluşturulması