Net-X Erp Suite Programı Yönetim Paketi

Net-X Erp Suite Programı Rota ve Reçete Bazlı Üretim Takip Programı,[CRM ve Genel Muhasebe Programı] Yönetim Paketi


Net-X Erp Suite Yönetim Paketi


(Stok, Fatura, Cari, Banka, Kasa, Çek/Senet, Teklif, Sipariş, Satınalma Muhasebe entegrasayon, Genel Muhasebe, Depo Transfer Mödülü, Sayım Modülü) + Reçete Bazlı Üretim

Netx ERP Suite paketimizde geliştirdiğimiz basit ve kolay üretim teknikleri ile sizleri bambaşka bir deneyim yaşatmaktayız. Kolay ve esnek üretim form tasarımları ile firmanıza uygun formlar düzenleyebilirsiniz. Hızlı ve barkodlu üretim ekranları ile her seviyedeki bilgisayar kullanıcısına uygulatabilirsiniz. Basit arayüzlerimiz ile üretimi takip etmek keyifli bir oyuna dönüşecek.

İngilizce “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Türkçesi Kurumsal Kaynak Planlamasını olarak çevrilen ERP kısaltması bir işletmedeki tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılması ifade etmektedir. Aslında ERP kavramı daha somut anlamda, ürün hayat döngüsünün başladığı teklif aşamasından devlete karşı sorumlu olduğunuz e-Deftere kadar olan tüm süreci takip ve analiz edebildiğiniz digital veri akış ortamıdır.

ERP Programları ile kaynakların kullanımları ile ilgili tüm analizleri kolayca ve seri bir şekilde yapmak mümkündür. O nedenle bir çok işletme ERP yazılımlarını işletmesinin her bölümünde kullanmak ve analizlerini hızlı yaparak yeni oluşabilecek durumlara göre hızlı hareket etmek isterler.

İşletmenizde oluşan her türlü veri artık sadece ilgili departmanı ilgilendirmiyor. Siparişten satın almaya , üretimden muhasebeye hatta yeni teknolojiler ile mobil ve web ortamları ile müşterilerimize kadar herkesi ilgilendiriyor. Tam bu noktada ERP Yazılımları tüm bu bilgiler arasındaki ilişkiyi sağlar. İşlenen bilgi bir daha veri işlemeye gerek kalmaksızın tüm aşamalarda kullanılarak devam eder. O nedenle ERP yazılımları işletmenize gelişmiş kurumsal hafıza yeteneği kazandırır. Her bir detayı merak edip anında analiz etme yeteneği ile çok kritik kararları hızlıca almanızı sağlar.

Hedef tüm birimlerin bir ahenk içerisinde işin gerçekleştiği anda veri girişini sağlamak ve sonrasında bunları hızlı ve kolay yöntemlerle analiz etmek olmalıdır.

Ne yazık ki ERP Programlarını işletmeye uygulanmasındaki en önemli engel Excel’dir. Ancak Excel kullanımı kişinin kendi için önemsediği bir bilgi havuzudur. Sadece kullanan kişi için bir çözümdür. Diğer bir açıdan da şöyle bakmak gerekir. İşletmedeki her bilgisayardaki excel tablosundaki sipariş no bilgisinin tüm bilgisayarlarda tekrar ettiğini düşünelim. 20 farklı bilgisayarda sadece 1 alan için 1 saniye harcandığını varsayarsanız ciddi bir zaman kirliliği ortaya çıkacaktır. Sadece bu sebepten bile Excel kullanmamak gerekir.

Öncelikle işletmede en çok zaman kaybı yaratan yerler ve verimsiz noktalar tespit edilmelidir. İşletme personeli tarafında ERP Programını yönetecek bir ERP Proje yöneticisi atanmalıdır. Bu konu ERP Programının işletmeye uygulanması noktasında çok önemlidir. Sonrasında ERP programları içerisinde yapılan sunumlar dikkatlice analiz edilmelidir. İşletmenize olabilecek uyumu ve sonrasındaki eğitim ve destek hizmetleri konusunda yeterliliği araştırılmalıdır.