Sabit Kıymetler Modülü (Demirbaş Takip Programı)

NetX ERP Programı | Sabit Kıymetler Modülü (Demirbaş Takip Programı)

Netx Sabit Kıymetler Modülü (Demirbaş Programı)

  • Sabit kıymet kartlarınızı oluştururken tanımlamış olduğunuz ana sabit kıymet gruplarına göre belirlediğiniz ön eklerle otomatik sıralı kod vermesini sağlayabilirsiniz.
  • Tüm sabit kıymet kartlarınız için tapu, ruhsat, sigorta poliçesi, zimmet evrağı, garanti belgesi ya da teknik doküman v.b. evrakları saklayabilirsiniz.
  • Her sabit kıymet grubu için istediğiniz sayıda “Özellik Tanımı” yapabilirsiniz. Tanımladığınız özellik içerisinde seçilecek verilerin tiplerini ve seçimlerini belirleyebilirsiniz.
  • Alım ve satım fatura kayıt bilgilerini işlediğinizde ön muhasebe de otomatik kayıt oluşmasını sağlayabilirsiniz.
  • Benzer şekilde bir tıklama ile alış ve satış fatura kayıtları için otomatik muhasebe fişinin oluşmasını sağlayabilirsiniz.
  • Normal veya hızlandırılmış amortisman methodlarına göre amortisman uygulama şeklini belirleyebilirsiniz.
  • Amortisman uygulama periyodunu “Aylık”, “3 Aylık” ya da “Yıllık” olarak belirleyebilirsiniz.
  • İlgili amortisman uygulama periyodunda topluca muhasebeleştirme kayıdını oluşturabilirsiniz.
  • Her bir sabit kıymetinizi bir personele zimmetleyebilirsiniz.
  • Her bir sabit kıymetiniz için sigorta bitiş tarihlerini girerek takibini yapabilirsiniz.