Erp Nedir?

Erp Nedir?

İngilizce “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Türkçesi Kurumsal Kaynak Planlamasını olarak çevrilen ERP kısaltması bir işletmedeki tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılması ifade etmektedir. Aslında ERP kavramı daha somut anlamda, ürün hayat döngüsünün başladığı teklif aşamasından devlete karşı sorumlu olduğunuz e-Deftere kadar olan tüm süreci takip ve analiz edebildiğiniz digital veri akış ortamıdır.