Net-X Woven ERP Suite III

Net-X Woven ERP Suite III [Dokuma Kumaş Üretim Programı]

(Stok, Sipariş, Satınalma, Üretim, Sevkiyat + Cari + Çek/Senet + Banka + Kasa + Fatura ) + Muhasebe Entegrasyon , Genel Muhasebe

NetX Woven ERP Suite Dokuma Kumaş Üretim Programı ürünümüz ile artık Genel Muhasebenizi de yönetim süreçlerine dahil edebilirsiniz. Böylelikle dokuma üretim süreçleri , ön muhasebe ile de tam entegre genel muhasebe süreçlerinizi de takip edebileceksiniz. Özellikle yoğun performans gerektiren genel muhasebe işlemlerindeki yaşayacağız performans artışı ve online muhasebeleştime işlemleri firmanızı kurumsal anlamda daha yukarıya taşıyacaktır. E-Defter uyumluda çalışabilen bu paketimiz farklı entegratörlerlede entegre çalışabilmektedir.