Çek Senet Modülü

Çek Senet Modülü

▼
Çek Senet Listesi
▼
Çek Senet Bordrosu
▼
Çek veya Senet Döküman Saklama
  • Hızlıca seri çek veya senet oluşturabilirsiniz.
  • İlgili çekin üzerindeyken çek hareketlerini raporlayabilirsiniz.
  • İlgili banka çekine veya senete göre tasarım yaparak çek ve senet yazdırabilirsiniz.
  • Tüm çek ve senet evraklarının taranmış resimlerini saklayabilirsiniz.
  • Çok detaylı bordro takibi yapabilirsiniz.
  • Dövizli çekler için giriş yapabilirsiniz.
  • Portföydeki çek veya senetleri ciro, tahsil, teminata veya bankaya verebilirsiniz.
  • Tüm çeklerinizin resimlerini ilgili bordronun doküman eki olarak saklayabilirsiniz.