Satınalma Modülü

Net-X Erp Programı | Satınalma Modülü

▼
Teklif Karşılaştırma Formu...
▼
Satınalma Talep Formu
▼
Satınalma Talep Formu
▼
Talep Onay Formu
▼
Satın Alma Fiş Ekranı
▼
Satın Alma Formu...
▼
Teslimat Takvimi...
▼
Satın Alma Genel Raporu
 • Firmanız içerisindeki tüm birimlerin ihtiyaçlarını “Talep Giriş” ekranı ile toplayabilirsiniz.
 • Bu ekrandan alınan talep edilen ürünün resmi, kare kodlu kendi firma kurumsalınıza uygun talep formları oluşturabilir ve bu formları program içerisinden e-posta ile gönderim yapabilirsiniz.
 • Talep onay ekranı ile tüm talepleri tek bir havuzda toplayıp istenen malzemelerin gruplarına göre ilgili yöneticilerin onaylamasını sağlayabilirsiniz.
 • Firma içi taleplerini ile müşteri siparişlerini ürün gruplarına göre aynı satın alma fişinde toplayıp bu fişteki ürünler için tedarikçilerden teklif toplama sürecini başlatabilirsiniz.
 • Sipariş bağımlı ya da sipariş bağımsız satın alma formu hazırlayabilirsiniz.
 • Sipariş Modülünden tek tuşla tüm satırları Satınalma Modülüne aktarabilirsiniz. Eğer sipariş satırlarında satın alması yapılacak firmaları belirtmiş iseniz Satın alma modülün de her biri için otomatik Satınalma formu oluşturmasını sağlayabilirsiniz.
 • Satınalma formunu oluşturduktan sonra tedarikçilerinize göndermek için hızlıca teklif alma formu hazırlayabilirsiniz.
 • Tedarikçilerinize teklif alma formunu program içerisinden e-posta ile gönderebilirsiniz.
 • Tüm tedarikçilerinizden gelen teklifleri “Karşılaştırma Tablosu” ile karşılaştırabilirsiniz.
 • Firma kurumsalınızda tasarlanmış satın alma onay formu hazırlayabilir ve ilgili tedarikçiye e-posta olarak gönderebilirsiniz.
 • Satır bazında farklı döviz cinsleri kullanabilirsiniz.
 • İşlem dövizi tanımlayarak dövizli satın alma formu düzenleyebilirsiniz.
 • Sipariş modülünden satın alma modülüne rezervasyon yapabilirsiniz.
 • Satınalma Genel Raporu ile satın almalarınızı istediğiniz kriterlere göre süzebilir ve Excel’e aktarabilirsiniz.