Satınalma Modülü

Net-X Erp Programı | Satınalma Modülü

▼
Satınalma Fiş Ekranı
▼
Satınalma fişleri ve planlarınız ajandanızdan takip edin...
  • Sipariş bağımlı ya da sipariş bağımsız satın alma formu hazırlayabilirsiniz.
  • Firma kurumsalınızda tasarlanmış satın alma formu hazırlayabilir ve ilgili tedarikçiye e-posta olarak gönderebilirsiniz.
  • Satır bazında farklı döviz cinsleri kullanabilirsiniz.
  • İşlem dövizi tanımlayarak dövizli satınalma formu düzenleyebilirsiniz
  • Sipariş modülünden satınlama modülüne rezervasyon yapabilirsiniz.