Rota Bazlı Üretim Modülü

Rota Bazlı Üretim Modülü

▼
Üretim stok kart ekranı
▼
Rota Planı Ekranı
▼
Üretim Reçete Ekranı
▼
Üretim Dökümanları Takip Ekranı
▼
Üretim iş emri ekranı
▼
Üretim iş emri baskı ekranı
▼
Üretim iş emri döküman takip ekranı
▼
Üretim fişi ekranı
▼
Üretim fişi diğr bilgiler ekranı
▼
Üretim Takvimi
▼
Üretim Fişi Ekranın da ölçü takip ekranı
 • Bir ürün için çok sayıda üretim yeri ve makinadan oluşan rota planlaması yapabilirsiniz.
 • Her üretim yeri için makine parkurunu tanımlayabilirsiniz.
 • Her üretim yeri  ve makine için birim işçilik değeri işleyebilirsiniz.
 • Her üretim yeri için alt operasyonlar tanımlayabilir ve olması gereken sürelerini işleyebilirsiniz.
 • Ürünü oluşturan alt parçalar içinde rota planı tanımlayabilirsiniz.
 • Sipariş ya da sipariş bağımsız rota iş emirlerini otomatik oluşturabilirsiniz. Otomatik oluşturma işlemini tüm alt parçaların rota planları ile birlikte oluşturmasını sağlayabilirsiniz.
 • Kullanılan parçaların tedariği için alternatif tedarikçileri, tedarikçilerdeki anma kodlarını ve fiyatlarını tanımlayabilirsiniz.
 • Rota planındaki herhangi bir üretim işlemini fason işletmeye gönderebilirsiniz.
 • Detaylı fire, sarf, sakat takibi yapabilirsiniz.
 • Her rota departmanı için teknik çizimleri iş emrine ekleyebilirsiniz. İş emri formunda basımını sağlayabilirsiniz.
 • Üretim yerlerinde kullanılacak malzemeleri tanımlayabilir ve düşülecek sarf depoları her bir malzeme için ayrı ayrı belirleyebilirsiniz. Üretim miktarı için gerekli malzeme düşümlerini sağlayabilirsiniz.
 • Kullanılacak her bir parça için ölçü detayı verebilirsiniz.
 • Her bir malzeme için kullanım yeri tanımlayabilirsiniz.
 • Duruş nedenleri tanımları yaparak her bir üretim yeri için durma nedenlerini takip edebilirsiniz.
 • Her üretim yerinde üretilen miktarı hangi personel tarafından yapıldığını raporlayabilirsiniz.
 • Tüm üretimlerinizi proje bazlı takip edebilirsiniz.