İplik Üretimi Yönetim Programı

İplik Üretimi Yönetim Programı: FiberTex

FiberTex (İplik Üretimi Yönetim Programı)

FiberTex

Hayati olduğunu bildiğimiz, düzenli işletme ihtiyacınız için FiberTex'i yarattık....

FiberTex İplik Üretimi Yönetim Programı, Windows 2000/2003 Server İşletim sisteminde çalışan, Visual Basic 6.0 ile yazılmış, Microsoft SQL 2000 database kullanan, Microsoft Exchange Server 2000 ve Outllook 2000 ile online entegre çalışan,  çok kullanıcılı, şifreli, Windows tabanlı bir İplik Üretim Takip Programıdır.

FiberTex, iplik üretimi yapan bir işletmede aşağıdaki üretim aşamalarını en kolay şekilde takip edilmesini sağlayan kolay kullanım özelliğine sahip bir paket programdır. İstenildiğinde FiberTex İplik Üretimi Yönetim Programı, internet üzerinden de takip edilebilecek duruma getirilebilmektedir. Barcod'lu stok ve üretim takibine hazır alt yapıdadır. Yine talep edildiğinde Mobil uygulamalar ile entegre çalıştırılabilmektedir.

FiberTex İplik Üretimi Yönetim Programı özellikleri:

 • 30 Karakterlik esnek kodlama yapabilme.
 • Stokları azami ve asgari stok miktarlarına göre analizler.
 • Maille otomatik uyarı.
 • Muhasebe programları entegrasyonu için ek alan tanımlama..
 • Bir ipliğin her rengi, bölgesine, tipine, inceliğine, lotuna, partisine göre stok tutabilme.
 • Stok durumunu rafa göre izleyebilme.
 • Stoğu seviyelendirerek takip edebilme.(Sağlam,Sakat,Boya hatası vb.)
 • İşletme içinde farklı depolar tanımlayabilme.
 • Stok girişinde çuval takibi yapabilme.
 • Araca Göre Stok Giriş/Çıkışlarını tutabilme.
 • Stok işlemlerini Gündüz/Gece şeklinde tutabilme.
 • Pamuk Balyaları için Barkod etiketi basabilme.
 • İplikler için Barkod etiketi basabilme.
 • İrsaliye Basabilme.
 • Fire Analiz Raporları.
 • Dinamik Stok Durum raporları hazırlayabilme.
 • Dinamik Stok Hareket fişi ekstraları hazırlayabilme.
 • Tüm Raporları Excel aktarabilme.
 • Tüm Raporları Mail atabilme.
 • Üretim İş emri hazırlayabilme.
 • Detaylı yetkilendirme ekranı.Yeni kayıt,değiştirme ve silme işlemleri için ayrı ayrı yetki tanımlama.
 • Log Raporları.Hangi işlemi kim ne zaman hangi saatte yapmış raporları.
 • Tartılarladan veri alabilme.
 • Basecom Örme Kumaş Üretimi Programı OrTex ile entegrasyon.
 • Opsiyonel olarak İnternet üzerinden Stok durumu izleyebilme.
 • Opsiyonel olarak avuç içi bilgisayarlarla entegrasyon.
 • Opsiyonel olarak barkod otomasyonu.